ALTA DE SOCIS

* Quota de 35€ al mes amb cobrament trimestral

** L’informem que d’acord amb la Normativa Europea 2016/679 i legislacions vigents de Protecció de dades, la informació que ens facilita per associar-se a l’Agrupació del Comerç i la Industria de Santa Coloma de Gramenet, passa a formar part del fitxer titularitat de l´Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet, i serà utilitzat, només, per a les finalitats pròpies inherents que exercim com Agrupació d’empresaris de Santa Coloma de Gramenet. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament, comunicant-lo per escrit al Carrer Sant Carles, 14, 08921 de Santa Coloma de Gramenet.